Framtagen och fastställd i samarbete med Stockholms Hamn AB

Gällande från 2016-01-01

Pris +/- avseende bunker enl. BAF, regleras fortlöpande på gällande taxa

 

 

Tariff

Prod. av LOA

& BOA i meter

SEK/Bogserbåt

1

0

500

9920

2

501

750

9920

3

751

1000

9920

4

1001

1250

9920

5

1251

1500

9920

6

1501

2000

11775

7

2001

2500

14840

8

2501

3000

17875

9

3001

3500

20950

10

3501

4000

23965

11

4001

4500

26740

12

4501

5000

30100

13

5001

5500

33115

14

5501

6000

35450

15

6001

6500

37270

16

6501

7000

40025

17

7001

7500

42320

18

7501

8000

44602

19

8001

8500

46895

20

8501

9000

49175

21

9001

9500

51470

22

9501

10000

53520

För tillkommande produkt om 1000 eller del därav tillkommer:

3804 kr

Tariff giltig fr.o.m datum:

2016-01-01

Allmänna Villkor Standard Conditions in English