Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.tug.se. Hantering av personuppgifter Marin & Haverikonsult K A Aktiebolag (556272-4103) som tillhandahåller tjänster och denna hemsida följer gällande lagar när det gäller insamling och hantering av personuppgifter, inklusive EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Vi är ansvariga för alla personuppgifter som företaget hanterar. Våra viktigaste punkter när det gäller hanteringen av personuppgifter När vi ber dig att lämna personuppgifter så informerar vi alltid om syftet med det. Vi använder inte insamlade personuppgifter till något annat än det syfte som du godkände när du lämnade uppgifterna. Vi sparar så lite information som möjligt när det gäller personuppgifter och raderar information vi inte längre behöver. Vi sparar inte uppgifter om etnicitet, religion, hälsa, politisk åskådning eller liknande. När vi hanterar eller lagrar personuppgifter så gör vi det med hjälp av rutiner och program som säkerställer att dina uppgifter är i trygga händer. Om en incident ändå skulle inträffa där uppgifter som vi ansvar för hamnar i orätta händer så anmäler vi det till datainspektionen.

Vilken slags information samlas in och varför?

Kundregister

Vi samlar kontaktuppgifter till kunder och potentiella kunder i ett register. Det är information som är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med våra kunder och se till att exempelvis fakturor skickas rätt. När kunden är en juridisk person (organisation eller företag) så innehåller kundregistret personuppgifter i form av namn och e-postadress till vår kontaktperson hos kunden. När kunden är en privatperson så innehåller registret även postadress till kunden. (Rättslig grund: Intresseavvägning.)

När du prenumererar på information via e-post

Då sparas ditt namn och e-postadress sparas i en e-postlista. Du kan när som helst avregistrera dig från mailen, det finns en länk för det i varje mail som skickas ut. (Rättslig grund: samtycke.)

När du anlitar oss

Personuppgifter finns i avtal eller andra överenskommelser, till exempel om du, ditt företag eller din organisation köper varor eller andra tjänster. (Rättslig grund: avtal.)

E-post

Företagets e-postkorrespondens innehåller personuppgifter i ostrukturerad form, framför allt namn och e-postadresser. (Rättslig grund: intresseavvägning.)

Bokföring

Vår bokföring innehåller personuppgifter på de fakturor som vi har skickat till våra kunder, samma personuppgifter som finns i vårt kundregister. Bokföring och fakturahantering görs av vårt av redovisningsföretag som därmed har tillgång till de personuppgifter som finns i bokföringen. Hur länge uppgifter som har med bokföringen att göra ska sparas styrs av bokföringslagen. (Rättslig grund: rättslig förpliktelse.)

Dina rättigheter

Hör av dig till info@tug.se om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, rätta/ändra dina uppgifter eller begära att vi raderar alla uppgifter om dig.

Användning av cookies

Våra hemsidor använder cookies för att förstå besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användningen av webbplatsen. Om du inte är bekväm med cookies kan du ställa in din webbläsare att automatiskt neka lagring av cookies, eller att informera dig när en webbplats begär att få lagra en cookie. Webbläsaren kan oftast också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.